Herroepingsrecht

 

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht,

 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail (info@kevinshoes.be) volgens de aangegeven procedure in het retourformulier (onderaan deze algemene voorwaarden) en de goederen in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan NV Decruyenaere, Doorniksesteenweg 193, 8580 Avelgem. De klant staat zelf in voor de kosten van de terugzending.

 

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand (schoenen inclusief stickers) in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

- schoenen zonder originele doos/verpakking.

 

Verlies of beschadiging bij terugzending van het product vallen voor rekening van de klant.

 

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier die de klant heeft gekozen.

 

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

 

Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

 

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.